Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej?

 

Kupno działki to dla wielu początek realizacji marzeń o własnym domu. Jednak ten proces może przynieść niespodziewane wyzwania, w tym możliwość natrafienia na stanowisko archeologiczne. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, historia zakopana pod ziemią nie zna granic, a Polska, z jej bogatą przeszłością, jest miejscem, gdzie takie odkrycia nie należą do rzadkości.

 

Zgodnie z prawem, każde znalezisko archeologiczne jest własnością państwa i podlega ochronie. Oznacza to, że jeśli na kupionej działce znajduje się stanowisko archeologiczne, właściciel gruntów ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednim władzom, na przykład Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Ignorowanie takiego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z nałożeniem kar finansowych.

Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim, przed zakupem działki warto dokonać szczegółowego rozeznania, czy teren ten nie znajduje się w obszarze o wysokim potencjale archeologicznym. Informacja na ten temat powinna też być podana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku, w Warunkach Zabudowy.

Zdarzają się też sytuacje, że dopiero z pozwolenia na budowę dowiadujemy się, iż na naszej działce takie stanowisko zostało utworzone. I klasyfikacja gruntów nie ma tu żadnego znaczenia.

 

W każdej z powyższych sytuacji do obowiązków inwestora będzie należało zatrudnienie kolejnej osoby na budowie czyli uprawnionego archeologa. Będzie on sprawował nadzór nad wszelkimi pracami ziemnymi prowadzonymi na budowie. I o ile nic nie zostanie znalezione, na tym jego praca się skończy.

 

Jednakże, zdarzają się też sytuacje, że pomimo braku formalnych informacji na temat stanowiska archeologicznego, w trakcie budowy “uda się” coś znaleźć. Należy w tej sytuacji bezwzględnie przerwać prace i zawiadomić odpowiedni dla swojej gminy organ np. Konserwatora Zabytków. To od niego będzie zależała dalsza procedura i formalności z tym związane oraz późniejsza zgoda na kontynuację budowy.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz wsparcia – skontaktuj się z nami!

Obserwuj nas