Role na budowie, czyli kogo zatrudnić i dlaczego? Osoby ważne dla Twojej inwestycji.

Możliwe, że doskonale znasz się na budownictwie, może masz już nawet doświadczenie w budowie domu i poważnie myślisz o samodzielnym przejściu przez cały proces budowlany. Musimy Cię zmartwić: jest to niemożliwe pod względem obowiązujących przepisów. A zatem, kogo musisz zatrudnić na swojej budowie i w jakim celu?

Geodeta

Ten specjalista będzie Ci potrzebny do:
a) opracowania mapy do celów projektowych,
b) wytyczenia budynku przed rozpoczęciem budowy,
c) inwentaryzacji powykonawczej, czyli po zakończeniu prac budowlanych i przyłączeniowych.
Geodeta dokonuje też wpisu do dziennika budowy. Bez jego uprawnień nie rozpoczniesz budowy i nie będziesz mieć możliwości jej formalnego zakończenia.

Kierownik budowy

Słyszmy na co dzień wiele mitów na temat tej funkcji, szczególnie w kontekście nowoczesnego budownictwa. Niektórzy twierdzą bowiem, że domy prefabrykowane, domy modułowe czy domy szkieletowe nie potrzebują Kierownika budowy. Błąd.

Niezależnie od technologii, Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za całą budowę domu i formalnie ją prowadzi. Przejmuje teren inwestycji, dokonuje jego zabezpieczenia, dba o bezpieczeństwo na budowie wdrażając plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOS), prowadzi całą dokumentację w trakcie budowy, dokonuje wpisów do dziennika, weryfikuje przebieg budowy, kolejność jej etapów i prac sprawdzając ich poprawność względem projektów oraz obowiązujących przepisów. To Kierownik budowy weryfikuje jakość i zgodność materiałów. To on może wstrzymać budowę, jeśli stwierdzi wystąpienie zagrożenia lub nieprawidłowości. Może też sugerować zmiany w projekcie, które wymagają zgody projektanta i prowadzić w Twoim imieniu komunikację z projektantem. Kierownik budowy wykonuje i kompletuje też dokumentację powykonawczą oraz doprowadza do zgłoszenia odbioru obiektu. To osoba, która będzie Cię wpierać, pomagać i służyć radą wynikającą z doświadczenia i wiedzy technicznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas budowy to zdecydowanie zawsze zgłaszaj je właśnie do Kierownika.

W przypadku budów z użyciem materiałów prefabrykowanych są pewne kluczowe momenty, w których na budowie nie może zabraknąć Kierownika. Należą do nich wszystkie tzw. roboty zanikające. Kierownik budowy ocenia podłoże i sprawdza warstwy płyty fundamentowej ze szczególnym naciskiem na izolacje i zbrojenie (po zalaniu betonem niewiele da się już ocenić). Sprawdza też montaż ścian oraz moment układania wiązarów. W trakcie prac instalacyjnych za poprawność ich wykonania odpowiadają już kierownicy robót poszczególnych branż. Na zakończenie Kierownik budowy sprawdza teren, aby był uporządkowany.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Przy szczególnych kategoriach budowy obligatoryjnie wymagane będzie powołanie przez Inwestora – czyli Ciebie – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Konieczność powołania będzie wynikała z treści decyzji Pozwolenia na Budowę. Jeśli takiego obowiązku nie ma, to i tak zawsze możesz go samodzielnie powołać. W praktyce Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niejako dzieli się obowiązkami z Kierownikiem budowy. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z projektem i tym samym z pozwoleniem na budowę oraz przepisami. Weryfikuje jakość robót, sprawdza roboty zanikające czy ulegające zakryciu, bierze czynny udział w odbiorach i próbach instalacji czy urządzeń technicznych. Sprawdza, czy znalezione ewentualnie wady, zagrożenia lub nieprawidłowości zostały poprawnie usunięte. Może nawet kontrolować rozliczenia budowy. Co ważne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wstrzymać roboty budowlane, gdy ich kontynuowanie wywołałoby zagrożenie lub powodowałoby niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę. Przy dużych budowach może okazać się konieczne ustanowienie kilku Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności. W takiej sytuacji jednego z nich wyznacza się jako koordynatora czynności na budowie. Są to jednak sytuacje skrajne, niezwykle rzadko spotykane na budowach domów jednorodzinnych.

Wykonawca, brygadzista, majster, pomocnik

W zależności od zawartej umowy o budowę i struktur operacyjnych Twojego Wykonawcy, na budowie mogą pojawić się jeszcze inne, mniej lub bardziej „znane” Ci osoby. Zazwyczaj ich liczba i zakres obowiązków jest indywidualnie sterowany przez Wykonawcę. Z Tobą powinien kontaktować się bezpośrednio wykonawca lub jego Brygadzista. W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie i prawidłowo zaplanowanej budowie, bywa że Inwestor w ogóle nie jest wprowadzany w te struktury, a wszystkie informacje dostaje w ustalonym na początku trybie i od jednej lub dwóch osób.

Należy jednak pamiętać, że każdy kto pracuje czy przebywa na Twojej budowie odpowiada przed Kierownikiem budowy, bo to do niego finalnie sprowadzana jest odpowiedzialność za jej prawidłowe prowadzenie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub odwiedzić nas na naszych budowach – skontaktuj się z nami!

Obserwuj nas